2012-11-30

Externa nyheter

Förslag till nya riksintresseområden för vindbruk ute på remiss

Energimyndigheten uppdaterar nu de områden som är angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs. I utpekandet av riksintresseområden för vindbruk har Energimyndigheten använt sig av en uppdaterad vindkartering från 2011. Vindkarteringen, som är en modell som anger den klimatologiska årsmedelvinden, är mer noggrann än den tidigare vindkarteringen som gjordes 2007.
Sista dag för synpunkter på förslaget är den 1 mars. Beslut om nya riksintressen för vindbruk väntas försommaren 2013.

Läs hela