2017-01-10

Externa nyheter

Förslag till reviderad vindkraftsstandard nu på remiss

För konstruktion och provning av vindkraftverk är det den internationella standarden IEC 61400 som gäller och nu pågår en översyn av standardens första del, IEC 61400-1, med allmänna konstruktionsfordringar.

Förslaget är ute på remiss till den 7 februari 2017, under beteckningen 88/605/CDV (IEC 61400-1).

Läs mer här