2019-12-17

Externa nyheter

Förslag till Sveriges första havsplaner

I dag lämnar Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. Mer än 150 organisationer har deltagit i arbetet.

– Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden. Havsplaneringen förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

– Vindkraft är en av de frågor som väckt mest synpunkter. Kanske för att det finns många sätt att se på vindkraften. Vindkraften behövs för att nå målet om 100 procent förnybar el till år 2040. Samtidigt får den inte störa Sveriges försvarsförmåga, och inte förstöra naturen i havet, säger Jakob Granit.

Läs pressmeddelandet från HaV.