2016-04-11

Externa nyheter

Första nätförstärkningslånen beslutade

Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 mnkr till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Nätförstärkningslånen syftar till att minska de s. k. tröskeleffekter som uppstår när ingen vill göra den stora första investeringen i nätförstärkning som krävs för att ansluta vindkraft till systemet.

Läs hela