2015-07-30

Externa nyheter

Första Vindforskrapporten från Highres-prodseries klar

I år avslutas fyra av de projekt som fick anslag i första utlysningen i Vindforsk IV. Flera spännande resultat har uppnåtts och först ut är projektet Highres-prodseries. I projektet har högupplösta (5-15 min) tidsserier för vindkraftsproduktion tagits fram, som ska underlätta för kommande kraftstudier. Resultaten presenteras i Elforsk rapport 2015:141.

Läs hela