2011-12-07

Externa nyheter

Försvaret anmäls för miljöbrott

Lunnekullen är en av flera vindsatsningar i strid med försvaret. Nu anmäler en markägare Försvarsmakten för misstänkt brott mot miljöbalken. Företaget Lunnekullen Vindkraft vill bygga 65 vindkraftverk utanför Karlsborg. Investeringen på 2–3 miljarder skulle göra satsningen till Sydsveriges största vindkraftspark hittills.

Läs hela