2018-04-27

Externa nyheter

Försvaret försvårar för vindkraft

Försvarsmakten har beslutat att militärens lågflygningsområden är viktiga för totalförsvaret – bland annat i Ydretrakten. Därmed kan det bli svårare att få tillstånd för ny vindkraft där.

Läs mer här