2010-12-21

Externa nyheter

Försvaret ger sig om vindkraften

Försvaret ger nu helt upp kampen för att försöka få bort redan byggda vindkraftverk runt militära flygplatser. Länstyrelsen i Västra Götaland kom i dag tisdag med nya beslut där man avfärdar försvarets överklaganden av tjugofem givna bygglov för vindkraftverk i Vara och Vänersborg.

Försvarsmakten väljer nu att inte driva några ärenden vidare.

Se reportage