2010-09-09

Externa nyheter

Försvaret hot mot vindkraft

ENERGIPOLITIK Försvarsmakten hotar med ett stopp för vindkraft inom 40 kilometer från militära flygplatser. Regeringen måste ge tydliga direktiv om vikten av att stödja utbyggnaden i Sverige, skriver Per Bolund (MP) och Annika Nordgren Christensen (MP).

Läs hela