2019-11-04

Externa nyheter

Försvaret måste kunna samexistera med ny teknik

Miljöbalken säger att när flera riksintressen konkurrerar har försvaret alltid företräde. Detta innebär i praktiken att försvaret stoppar all vindkraftutbyggnad inom en stor del av Sveriges yta. Försvaret har tidigare stoppat utbyggnaden av storskalig havsbaserad vindkraft utanför Hanö och stoppar nu också utbyggnaden av den mindre vindkraftparken Taggen.

Läs debattartikeln i Kristianstadsbladet.