2017-06-09

Externa nyheter

Försvaret stoppade vindkraftverket på Väddö

Vi i Roslagskraft har, efter motstånd från statliga instanser, tvingats skrinlägga planerna på ett vindkraftverk på Väddö. Huvudproblemet har varit försvarets inställning. Försvaret måste bli en mer ansvarsfull samhällsaktör även utanför försvarsfrågorna, skriver Claes Örtendahl och Åke Wennmalm.

Läs mer här