2016-11-04

Externa nyheter

Försvarets varning: Vindkraften måste stoppas

Försvarsledningen är allvarligt oroad över planerna på en vindkraftspark i Hanöbukten nära känsliga militära förband. Vid ett möte i försvarsutskottet nyligen förklarade försvarets generaldirektör Peter Sandwall att det skulle få ”allvarliga konsekvenser och hota svenska säkerhetsintressen”.

Läs mer här