2018-02-20

Externa nyheter

Försvarets vindkraftstopp behöver hävas

Kommunen och MSE har skrivit ett gemensamt ställningstagande om vindkraft. Men det handlar inte om några uttalade krav på försvarets vindkraftsstopp.

Kommunens och MSE:s förslag är att en sektor, en tårtbit av denna stoppzon ska undantas från reglerna. Vindkraften är redan starkt etablerad i området som förutom Mjölby berör delar av Ödeshögs, Vadstenas, Motala samt Linköpings kommuner. Ställningstagandet om framtida vindkraft kommer även att inkluderas i kommunens arbete med översiktsplanen. – Mjölby kommun har ett av landets bästa vindlägen. Ska man bygga någonstans så ska man bygga här, menar Lena Svensk.

Läs mer här