2010-10-05

Externa nyheter

Försvarsmakten backar om vindkraftverken

Försvarsmaktens generella nej till alla nybyggen av vindkraftverk inom en fyra mils radie från militära flygfält tas nu bort. I en egen utredning har försvaret preciserat avgränsningarna för varje enskilt flygfält som nu istället ska ligga till grund för inställningen till nyetableringar av vindkraftverk framöver.

Läs hela