2018-12-12

Externa nyheter

Försvarsmakten måste upp ur skyttegravarna

LEDARE. När försvaret hamnat i politikens epicentrum på grund av det förändrade omvärldsläget, har man samtidigt återupptagit ett ålderdomligt förhållningssätt till omgivningen. I flera projekt har försvaret intagit en nästintill veto-attityd mot olika former av civila projekt som kan påverka deras verksamhet.

I stället för att söka samförstånd och kompromisser så säger man blankt nej. Det mest kända exemplet är tvärnejet till det stora havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore. Intressenterna kring projektet drev på under många som sedan tog tvärstopp när försvaret vann dragkampen i regeringen och projektet avslutades tvärt.

Detta trots att investerarna envist sökte kompromisser kring en samexistens mellan parterna. Dock utan något intresse till ens en dialog från försvaret.

Läs hela ledaren i Sydöstran.