2010-12-27

Externa nyheter

Försvarsmakten och vindkraftverken

Denna vinter har börjat med kalla temperaturer, kärnkraftverk som krånglar och låga vattennivåer i vattenmagasinen till vattenkraftverken. Detta har snabbt fått följden att elpriserna går upp och konsumenterna drabbas av höga elräkningar. Under mina kontakter med de kraftbolag som äger kärnkraftverken fick jag under hösten försäkringar att kärnkraftverken skulle vara i drift från början av december. Det är problematiskt, även om situationen är bättre än tidigare år.

Läs hela