2017-12-12

Externa nyheter

Försvarsmakten säger ja till vindkraftverk i Markbygden

Försvarsmakten säger jag till placeringar av vindkraftverk etapp 3 i Markbygdenprojektet.
Yttrandet gäller dock bara angivna positioner enligt bifogad lista. Skulle positionerna flyttas mer än 30 meter i någon riktning måste Försvarsmakten få in en ny remiss för ställningstagande.

Läs mer här