2020-09-09

Externa nyheter

”Försvarsmaktens klimatpåverkan är ett säkerhetsproblem”

Klimatförändringarna är ett av vår tids mest akuta globala säkerhetshot. Samtidigt är den aktör som ska garantera vår säkerhet, Försvarsmakten, undantagen den statliga miljöledningen och behöver därför inte redovisa sin klimatpåverkan på samma sätt som andra stora myndigheter.

Läs debattartikeln hos Omvärlden.