2012-01-17

Externa nyheter

Fortsatt ökning av vindkraft

Vindkraften är på kraftig frammarsch i Sverige – på ett år har den ökat med 74 procent.

År 2011 producerade vindkraften i Sverige 6,1 TWh el, vilket är en ökning med 74 procent jämfört med föregående år. Det innebär att elproduktionen från vindkraft motsvarar 4,4 procent av den totala elanvändningen i Sverige.

Läs hela