2014-07-29

Externa nyheter

Fortsatt ras för vindkraften

Investeringarna i vindkraft rasade dramatiskt under årets andra kvartal. Orsaken är dålig lönsamhet.  nder det andra kvartalet 2014 fattades beslut om investeringar i svensk vindkraft motsvarande 37 MW, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Vindenergi. Det är en nedgång med 83 procent jämfört med samma period i fjol, då det beslutades om investeringar på 216 MW. Enligt Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi, beror raset på att ersättningsnivåerna blivit lägre.

Läs hela