2012-09-10

Externa nyheter

Fortsatt sjunkande priser på elenergi

Priserna på elenergi har fortsatt att sjunka under det andra kvartalet 2012. I juni hade priserna kommit ner till de lägsta nivåerna sedan sommaren 2007. Erbjudna priser vid rörliga prisavtal var fortfarande lägst av alla typer av avtal. Näst lägst priser hade tidsbundna 1-årsavtal. Detta visar statistik avseende andra kvartalet 2012.

Läs hela