2018-02-27

Externa nyheter

Fortsatt strid om vindkraft i Fjällberg

Striden om en vindkraftpark med 48 vindkraftverk i Fjällberg i Lycksele mellan vindkraftbolaget och samebyarna Vapsten och Vilhelmina norra, har pågått länge. Nu har den hamnat högst upp och ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer här