2014-08-06

Externa nyheter

Fortsatta planer för vindkraft vid Kvarsebo

Ramström Vind ger inte upp. Företaget tänker skicka in en bygglovsansökan för sex vindkraftverk på Östkinds häradsallmänning, där planen på tio verk fick avslag.

Läs hela