2018-11-28

Externa nyheter

Fortum satsar på storskaliga batterier

När allt mer el kommer från förnybara källor, som till exempel vind- och solkraft, ökar behovet av flexibilitet i kraftsystemet. För att möta det här behovet sjösätter Fortum under hösten två projekt kopplade till storskaliga batterilösningar.

Den första batterilösningen handlar om att hjälpa en nätägare säkra upp elförsörjningen vid strömavbrott. Med batteriets hjälp kan nätägaren säkerställa att elnätet kan drivas även när stormar bryter den ordinarie strömtillförseln.

Det andra batteriprojektet syftar till att stötta ett av Fortums egna vattenkraftverk och göra det mer flexibelt. Jämfört med turbinerna som tar mellan 30 och 60 sekunder att starta upp eller sakta ner – beroende på elnätets behov – har batterierna bara en reaktionstid på 40 millisekunder.

Energilager och flexibilitet blir allt viktigare ingredienser på framtidens energimarknad. Det finns en stor industrinytta i att vissa aktörer äger och driver batterilager medan andra lånar energi för att frekvensreglera, menar Catarina Naucler.

Läs hela artikeln hos Nordiska Projekt.