2012-09-04

Externa nyheter

Fortum satsar på vågor

Göran Hult, Fortum Sverige, som ökar sin satsning på vågkraft, med anläggning i Portugal.

Hur stor är den satsning ni gjort tillsammans med finska innovationsfonden Sitra? Vi har valt att inte gå ut med det i det här läget, men kostnaderna är ännu för höga för att tekniken ska funka kommersiellt, säger Göran Hult.

Läs hela