2010-12-28

Externa nyheter

Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland

Skriftlig fråga till närings- och energiminister Maud Olofsson (C), av

av Gustav Fridolin (MP)

Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland

Förutsättningarna är goda för utbyggnad av vindkraften på Gotland. Inte nog med att vindläget är extremt gott, vindkraften är dessutom brett accepterad och man ser från många håll framtidspotentialen i att vara en ö med koldioxidneutral energiproduktion och möjlighet att exportera el till fastlandet.

Att en stor del av öns befolkning under årens lopp varit involverade som delägare i också stora vindkraftsprojekt har gett stöd till en utbyggnad, likaså det faktum att satsningar på förnybar el skulle ge ön hundratals permanenta jobb. 2009 presenterade Svenska Kraftnät sina slutsatser om behovet av nya elnät och man föreslog där en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet som skulle möjliggöra dessa satsningar och för ön att exportera större mängder elenergi. Många väntar nu otåligt på tydliga besked om när bygget av en sådan kabel kan komma igång.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsministern vilka åtgärder hon avser vidta för att få en tidplan till stånd för byggnationen av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet?