2020-09-07

Externa nyheter

Förvaltarna tar fullt sikte på hållbart

De senaste veckorna har vi sett hur ytterligare banker och förvaltare valt att helt lämna investeringar i kol och olja. En annan lovande signal för klimatinvesteringar generellt är den stabila prisuppgången för EU:s utsläppsrätter som, risk för annalkande lågkonjunktur till trots, fortsatt noteras på historiskt höga nivåer kring 25-30 euro per ton koldioxid.

Läs artikeln i DI