2020-09-22

Externa nyheter

Fossilenergin kollapsar i länderna som släpper ut mest

Statistiken från första halvåret i år finns nu tillgänglig för industriländerna i OECD och några andra länder som totalt svarar för ungefär 80 procent av världens elproduktion. Jämfört med första halvåret 2019 hade fossil elproduktion i dessa länder minskat med drygt 350 TWh, kärnkraften minskat med nästan 40 TWh – medan förnybar el ökat med nästan 100 TWh.

Läs hela ledaren i ETC.