2019-09-17

Externa nyheter

Fossilfritt stål kan snabbas på

När FN samlas till klimatmöte i New York den 23 september står vi beredda att växla upp vårt arbete för fossilfritt stål och tidigarelägga planerna på att minska koldioxidutsläppen. Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma, skriver Magnus Hall, Vattenfall, Martin Lindqvist, SSAB, och Jan Moström, LKAB.

Sverige har ett av världens mest ambitiösa klimatmål. Efter Parisavtalet 2015 beslutade riksdagen att Sverige senast 2045 ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. När FN nu samlas till ett nytt klimatmöte i New York den 23 september står vi beredda att växla upp vårt arbete för fossilfritt stål och tidigarelägga planerna på att minska koldioxidutsläppen. Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma.

Läs hela debattartikeln i DN.