2018-05-31

Externa nyheter

Fossilfritt Sverige väcker oro

På Svenska samernas riksförbunds landsmöte föreläste Sveriges ambassadör för klimatfrågor Lars Ronnås om Sveriges miljömål. Enligt det klimatpolitiska ramverket från 2016 ska inte Sverige ha några utsläpp alls av växthusgaser 2045, vilket innebär minskningar på fossila bränslen och satsningar på förnyelsebar energi.

Gudrun Kuhmunen, tillförordnad ordförande i SSR, menar att det fossilfria samhället inte får ske på bekostnad av de marker som behövs för framtida generationer.

Läs mer här