2016-08-30

Externa nyheter

Frågan om vindkraftspark i Hanöbukten bereds fortfarande

Det är ännu inte känt hur det blir med Blekinge offshores planer på att bygga en vindkraftspark i Hanöbukten. Fortfarande – efter tre år – och trots uppgifter om att ett beslut kunde komma i sommar, bereds frågan av regeringen.

Läs mer