2012-03-22

Externa nyheter

Framtidens bonde mättar och värmer upp Sverige

Hållbar livsmedelsförsörjning och omställning till förnybara energikällor är två av våra viktigaste framtidsfrågor. När vi tar Sverige in i framtiden är det en enorm tillgång att nästan hela vårt land är landsbygd. Här finns naturresurserna, jord, skog och vatten som kan ge de vårt land stora konkurrensfördelar inte minst omställningen av vårt energisystem, från beroende av fossila bränslen till förnyelsebar energi. Till detta kommer värdet av både arbete och rekreation i levande landskap, dit människor har möjlighet att flytta eller stanna kvar i.

Läs hela