2016-03-11

Externa nyheter

Framtidens el – smart och miljövänlig

Elbehovet ökar och antalet elproducenter mångfaldigas med små privata aktörer. Det ställer större krav på att säkerställa balans och god kvalitet i elnäten. Lars Lindblom, projektledare för Smart Grid och vd för Samarkand2015, är övertygad om att smarta elnät är en viktig del av lösningen för framtidens energiproduktion.

Läs hela