2012-02-08

Externa nyheter

Framtidens Energisverige behöver dig

Energimyndigheten söker nya medarbetare. Energimyndigheten utvecklar och samordnar den svenska energiforskningen. Det huvudsakliga verktyget är finansiering av forsknings- och utvecklingsinsatser med en årlig budget om ungefär en miljard kronor som hanteras främst av Teknikavdelningen.

Läs hela