2013-09-24

Externa nyheter

Framtidens energisystem – klarar sig Sverige utan kärnkraft?

Ramböll har nyligen tagit fram en energistudie som belyser de kommande utmaningarna inom elbranschen. Vad händer i framtiden om vi inte längre kan förlita oss på dagens kärnkraft? I studien tas fyra olika framtidsscenarier upp med utgångspunkt i kärnkraftsfrågan och koldioxidambitionen.

Läs hela