2013-01-15

Externa nyheter

Framtidskommissionen: debattbok om framtidsutmaningar

Nu släpps Framtidskommissionens debattbok Framtidsutmaningar – det nya Sverige. Boken omfattar nitton kapitel som tecknar en karta över olika samhällsutmaningar som Sverige står inför nu och i framtiden. Förhoppningsvis ska boken sammantaget visa att utmaningar inte nödvändigtvis behöver innebära problem. De kan också innebära möjligheter – om utmaningarna tas tillvara på rätt sätt.

Läs hela