2014-05-20

Externa nyheter

Framtidsveckan – Vindkraft i kallt klimat

Den 17-25 maj hålls evenemanget Framtidsveckan på flera orter i Norrbotten. Framtidsveckan vill skapa handlingskraft och hopp, visa att Norrbottens kommuner rymmer stora möjligheter och att vi har mycket att bidra med när det gäller omställningsarbete för ekologiskt hållbar utveckling. Luleå tekniska universitet arrangerar under veckan elva föreläsningar på temat hållbar utveckling.

Läs hela