2018-08-13

Externa nyheter

Från bränder och torka till en offensiv klimatpolitik

Debatt.  Låt hettan, torkan och bränderna bli startskottet för en mer radikal klimatpolitik. Då kan sommarens tragedier leda till något långsiktigt gott. Direkt efter sommaren tar valrörelsen vid. Då bör varje ansvarstagande parti ge besked om åtminstone fem områden:

– Snabbare utsläppsminskningar

Nu inser rimligen alla att så mycket som möjligt av klimatförändringarna måste hejdas. Alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, står bakom klimatlagen som slår fast att Sverige 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, med 70 procent minskad klimatpåverkan jämfört med 2010, och nettonoll i klimatpåverkan 2045. Men som Världsnaturfonden WWF:s och Fores klimattimmen visar finns det inget parti som har en färdplan för att nå målen, och framgångarna hittills är alltför blygsamma. Nu behöver varje parti visa hur de tänker kickstarta utsläppsminskningarna.

Läs mer här.