2011-12-15

Externa nyheter

Från framsynt teknik till praktisk politik

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister tal  vid SKL:s politikerinformation, Hilton Slussen Stockholm 15 december 2011.

Som energiminister har jag pekat ut tre prioriteringar på energiområdet:

  1. Den första är att fullfölja energiomställningen och bygga ut det tredje förnybara benet i svensk energiförsörjning.
  2. Det andra vi arbetar med är timvis mätning av el, så att vi som konsumenter kan se vår elförbrukning timma för timma och själva påverka våra elkostnader och vår elförbrukning.
  3. Min tredje målsättning som energiminister är att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland när det gäller miljöteknik.

Läs hela