2015-10-27

Externa nyheter

Från oljefält till vindkraftparker

Vestland Cygnus, en PSV (Platform Supply Vessel) levererad av Fjellstrand i april 2015, ska byggas om till supplyfartyg för offshore vindkraftparker. Wärtsilä, som även svarar för originaldesignen, ska designa om fartyget för konverteringen.

Läs hela