2011-01-26

Externa nyheter

Frankrike satsar på havsbaserad vindkraft

Frankrikes president Nicolas Sarkozy kommer att presentera ett anbud för byggandet av landets första havsbaserade vindkraftspark, rapporterar Reuters.

Frankrike siktar på att bygga en vindkraftskapacitet på 25 000 MW till 2020, inklusive 6 000 MW till havs. Dett är en investering på 20 miljarder euro och landet har som till mål att generera tillräckligt med grön energi för att täcka 23 procent av efterfrågan.

Läs hela