2013-10-23

Externa nyheter

Frisk vind i svensk vindkraft

Dett byggs så mycket vindkraft nu att den om ett drygt år kan komma att stå för cirka sju procent av den svenska elproduktionen, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.Det planeras, byggs och tas i drift mer vindkraft i Sverige än någonsin tidigare. Enligt prognoser från branschorganisationen Svensk Vindenergi tillkommer cirka 1600 Megawatt ny vindkraft under 2013 och 2014, och bara på de senaste fyra åren har produktionen av vindel blivit tre gånger så stor.

Läs hela