2018-03-02

Externa nyheter

Frustrerande handlingsförlamning för klimatet

Jag som jobbar med vindkraft nationellt som samordnare med anställning av regeringen, blir nästan dagligen frustrerad av hur sakta omställningen går för att motverka klimatförändringen.
I dag är det tyvärr inte en fråga på allas läppar som det var 2007, när klimatfrågan slog igenom hos den breda allmänheten.Samtidigt så rusar klimatförändringen på i en allt högre takt. Forskarna blir allt säkrare på vad som sker med klimatet och varför. Alla som följer utvecklingen är oroliga, frustrerade och ibland också uppgivna. Varför förstår inte politiken och samhället detta fenomen och varför reagerar vi inte kraftfullt mot mänsklighetens största långsiktiga hot?

Svaret är säkert att hoten är diffusa i dag, effekterna syns längre fram.

Läs mer här