2017-09-15

Externa nyheter

Full fart och höga ambitioner i Strömsunds kommun

Det går bra för kommunens industriföretagare som ropar efter medarbetare. Här finns planer för utökad vindkraft och inte att förglömma de privata entusiasterna i Skoterprojektet Hållbar skoterturism i Frostviken.

I går onsdag kom landshövding Jöran Hägglund och länsråd Susanna Löfgren till Hammerdal och Strömsund för att inhämta kommunens positiva vibbar som råder. Torbjörn Laxvik informerade om vindkraftens exploatering vid Åskälen utanför Hammerdal.

  • Ungefär 150 företag kommer att anlitas under bygget. Runt 700 årsarbetare med 350 från regionen.
  • 40 miljoner tillförs kommun- och landstingsskatt.
  • Med alla kringeffekter under driftstiden beräknas det bli 30 årsanställda, under en period av 20-25 år.

Läs mer här