2012-12-18

Externa nyheter

Full pott för svensk energiteknik

Sverige får maximal utdelning på inlämnade ansökningar i EU:s NER300-utlysning. Tre svenska energiteknikprojekt får tillsammans dela på cirka 1 miljard svenska kronor. Totalt sett kan varje medlemsland få finansiering för maximalt tre projekt. NER300 är en satsning där totalt 300 miljoner utsläppsrätter ska säljas för att finansiera ett antal olika energiprojekt runt om i EU. Sverige var ett av två länder som fick totalt tre projekt godkända för finansiering.

Läs hela