2017-09-29

Externa nyheter

Fullgod miljöprövning och kommunalt inflytande – även utan kommunalt vindkraftsveto

Bestämmelsen om det så kallade ”kommunala vetot” bör upphävas så att prövning av vindkraft likställs med andra tillståndspliktiga verksamheter och följer gängse rättssäkerhetsprinciper. Miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan och kommunernas inflytande säkerställs både genom deras starka ställning i prövningen och genom deras möjlighet att styra lokaliseringen via översiktsplaneringen.

Läs mer här