2016-09-05

Externa nyheter

Fyn får testpark för framtida vindkraft

En ny testanläggning för vindkraftverk på Fyn väcker hopp om att locka både danska och utländska vindkraftsföretag till regionen.

Läs mer