2017-09-22

Externa nyheter

Fyra av fem européer vill öka stödet till förnybar energi

Knappt fyra av fem européer anser att mer offentligt ekonomiskt stöd ska användas för att stödja övergången till förnybar energi. I Sverige är andelen något högre.

75 procent av Europas befolkning ser klimatförändringarna som ett väldigt allvarligt problem. Det visar den regelbundna opinionsundersökningen Eurobarometer där knappt 28 000 EU-medborgare har intervjuats på uppdrag av EU-kommissionen.

Läs mer här