2012-11-16

Externa nyheter

Fyrdubblad försäljning för Cresto om alla följer lagen

Fallskyddsföretaget Cresto, med merparten av sömnaden vid fabriken i Halmstad, utvecklas starkt. Men försäljningen kunde ha varit ännu högre om arbetsgivarna, som företaget vänder sig till, bättre levde upp till EUs regler kring arbete på hög höjd.

– Marknaden för våra produkter skulle fyrdubblas i Norden om berörda arbetsgivare mer aktivt började följa gällande arbetsmiljölagstiftning, säger Crestos vd, Patrik Malterling.

Läs hela