2015-02-20

Externa nyheter

Gå en webbutbildning om vindkraft!

Välkommen och träffa miljöinspektören Lisa och bygglovshandläggaren Gunnar med flera på vindkraftskurs.se! Kursen är framtagen av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

Läs hela